ภาพยนต์ ความบันเทิงมีที่มาและมีความผูกพันธ์กับทุกชีวิต

โดยการแสดงนั้นได้ถือกำเนิดมาอย่างยาวนานและสามารถค้นพบหลักฐานนับตั้งแต่ยุคของกรีก(700-800ปีก่อนคริสตกาล) โดยในอดีตขณะนั้นก็มักจะเป็นในลักษณะของการร้องรำทำเพลงเพื่อบวงสรวงเหล่าเทพเจ้าที่ตนนับถือ และค่อยๆมีพัฒนาการขึ้นมาเป็นการแสดงออกโดยการพูดคุยและโต้ตอบกันแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าและร่างกายของมนุษย์เป็นหลัก และต่อมาถึงยุคโรมันได้มีการเน้นหนักไปที่การแสดงเรื่องราวของมนุษย์ที่ได้กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่

จนถึงในช่วงยุคสมัยสุโขทัยบ้านเรานั้นทางตะวันตกอยู่ในสมัยกลางที่มีอิทธิพลทางศาสนากำลังแพร่หลายการแสดงช่วงดังกล่าวจึงหนีไม่พ้นเรื่องความเชื่อทางศาสนาเป็นหลัก และเมื่อผ่านช่วงเวลาดังกล่าวมาแล้วจึงเข้าสู่ช่วงที่การแสดงเฟื่องฟู หรือที่เรียกกันติดปากว่ายุคเรเนอซองส์ (Renaissance) หรือยุคปฎิวัติศิลปะไหม่ ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับยุคกรุงศรีอยุธยาของเราที่ได้เริ่มมีการแสดงเป็นรูปแบบในลักษณะวงปี่พาทและการฟ้อนรำประกอบเรื่อง เช่น เรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น ซึ่งในยุคนี้ทางยุโรปเองได้มีการจัดรูปแบบการแสดงและการแต่งกายที่หรูหรา รูปแบบเวทีที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นมาก

รวมถึงบทละครต่างๆที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก และเช็คสเปียร์ฯ เองก็ได้กำเนิดอยู่ในช่วงปลายของยุคนี้นี่เอง ทำให้การแสดงและการละครได้แพร่หลายไปทั้งยุโรปและเอเชียของเราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งในขณะที่การแสดงและการละครได้มีพัฒนาการดังกล่าวนั้นเอง สิ่งที่เรียกว่าภาพยนตร์ก็ได้มีการถือกำเนิดขึ้นมาอย่างช้าๆตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งที่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับภาพยนต์ได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดเกิดขึ้นก็คือ การค้นพบของ โทมัส อันวา เอดิสัน ผู้คิดค้นหลอดไฟและเขายังได้ประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่ากล้องถ่ายภาพยนตร์เครื่องแรกในราวปี ค.ศ. 1888 (ราว128ปีก่อน)อีกด้วย

ตั้งแต่นั้นมาก็มีผู้นำความคิดและสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไปต่อยอดเป็นเครื่องที่สามารถถ่ายและฉายภาพยนต์ได้ และภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ การถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวมีนักแสดงอย่างชาลี แชปปลิ้น และอีกหลายๆคนที่ทำรายได้มหาศาลในช่วงนี้เอง ก่อให้เกิดเป็นธุรกิจภาพยนต์ที่ต้องมีการจ้างนักแสดงที่มีฝีมือด้วยราคาปีละกว่าหนึ่งล้านเหรียญ และอาณาจักรแห่งภาพยนต์ฮอลีวู้ดจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและถ่ายทำภาพยนต์ โดยมีรูปแบบในการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่คัดกรองบทหนัง ก่อสร้างโรงถ่ายทำภาพยนต์ทั้งระบบ และจัดหาผู้ลงทุนให้แก่ภาพยนต์แต่ละเรื่องที่ผ่านการเห็นชอบต่างๆ และยังมีสตูดิโอหนังเกิดขึ้นอีกมากมายเช่นParamount Pictures,Universal Pictures Company, Goldwin Pictures Corporation เป็นต้น  จนถือได้ว่าฮอลีวู้ดเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจภาพยนต์อย่างครบวงจรและเป็นต้นแบบของการทำหนังหรือภาพยนต์จนถึงปัจจุบันนี้