ผลกระทบจากภาพยนตร์ที่มีผลต่อเด็ก

ภาพยนตร์เป็นสื่อสำคัญที่จะส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างสำหรับเด็ก และยังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมยามว่างจนถึงขนาดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมของคนยุคปัจจุบันโดยภาพยนตร์ส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเป็นการโน้มน้าวทั้งความคิดทัศนคติอีกทั้งยังรวมไปถึงการบันทึกเรื่องราวของตัวนักแสดงต่างๆที่กำลังดำเนินเรื่องอยู่นั่นเอง โดยส่วนใหญ่แล้วภาพยนตร์นั้นจะแฝงไปด้วยความเชื่อและยังมีส่วนหนึ่งที่แฝงเร้นไปด้วยความรู้สึกนึกคิดทางสังคม ซึ้งถือได้ว่าภาพยนตร์นั้นมีบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังมี

 

บทบาทที่สำคัญในการสร้างสังคมในเป็นไปตามเนื้อเรื่องที่มีการจัดแสดงนั้นด้วยเช่นกัน สำหรับภาพยนตร์นั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เด็กอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อเด็กที่ดูภาพยนตร์นั้นเช่นกัน โดยภาพยนตร์เหล่านั้นจะมีทั้งภาพยนตร์ที่เสียดสีสังคมเนื้อหาอาจจะดูก้าวร้าวและดูหมิ่นสังคมเหยียดหยามสังคมทำให้เด็กที่ดูอยู่นั้นมีความนึกคิดและมีความรู้สึกต่อสังคมทางด้านลบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อีกทั้งภาพยนตร์ที่ส่งผลออกมาทางด้านลบนั้นมีผลกับ

จิตใจของผู้ที่ดูโดยอาจจะคิดไปว่าในสังคมของเรานั้นมีแต่เรื่องแย่ๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและอาจจะส่งผลให้ในอนาคตเมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้นก็อาจจะทำสิ่งที่แย่ๆตามแบบในหนังนั่นเอง แต่ในทางกลับกันจะมีหนังภาพยนตร์อยู่ในบางเรื่องที่เป็นหนังสร้างสรรค์โดยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอีกทั้งยังรวมไปถึงส่งเสริมความรู้สึกของเด็กทำให้เด็กนั้นรู้สึกคิดบวก และยังรวมถึงเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนั่นเองจึงถือได้ว่าผลงานที่มีการสร้างสรรค์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเป็นการปลูกฝังความรู้สึกทั้งด้านบวกให้กับเด็กนั่นเอง ภาพยนตร์ที่ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจต่อเด็กนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนัง

ภาพยนตร์ที่มีอารมณ์และความรู้สึกที่รุนแรงทำให้เด็กนั้นจะเก็บความรู้สึกนึกคิดและความรู้สึกนั้นไปทำเป็นตัวอย่างและเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ไม่ดีให้แก่เด็ก โดยส่วนใหญ่ภาพยนตร์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจในด้านลบนั้นจะมีการแสดงออกทั้งด้านหรือของความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษารวมถึงการเสียดสีสังคมต่างๆนาๆที่ส่อแนวไปทางด้านลบ โดยหากใช้ดูหนังภาพยนตร์ประเภทนี้นั้นควรที่จะมีผู้ใหญ่ในการดูกำกับด้วยซึ่งหนังพวกนี้หากเด็กดูผู้เดียวนั้นอาจจะนำไปคิดและนำไปทำตามได้ในทางที่ผิดเช่นกันเพราะว่ามันเป็นการสื่อทางด้านลบอยู่แล้ว ก็อาจจะส่งผลให้เด็กมีอารมณ์รุนแรงมีการใช้ภาษาพูดที่รุนแรงตามไปด้วยเช่นกัน